اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی ISO /TS 29001:2009

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی     ISO /TS 29001:2009مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گازوپتروشیمی این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت كیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی، و گاز طبیعی تعریف می‌كند. این استاندارد كه نتیجه مستقیم مشاركت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین‌المللی به رهبری مؤسسه نفت آمریكا (API) است، بویژه بر زنجیره تأمین نفت و گاز تأكید دارد. این استاندارد مبتنی بر ایزو9001 بوده و مقتضیات مكمل را با تأكید بر جلوگیری از آلودگی و كاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می‌كند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و كیفیت تأمین كالا و خدمات از تأمین‌كنندگان را تضمین می‌كند. این استاندارد برای كلیه سازمان‌هایی كه در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز فعالیت می‌كنند مفید است. دریافت گواهی ایزو TS 29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می‌كند. مزایای ایزوTS 290001 • دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت‌ها • نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران • بهبود مدیریت ریسك و عملكرد • همراستا نمودن عملیات به‌منظور بهبود كیفیت و كاهش ضایعات • ارتباط بهتر، ارزیابی منظم، و بهبود دائمی اخذ ایزو ISO/TS 29001:2010 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که این توافق توسط یک گروه تکنیکی بوجود آمده است و طی این توافق کلیه ساختارهای فیزیکی مورد نیاز برای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی استاندارد سازی می شود. در این گواهینامه ایمنی این صنایع مورد تحلیل قرار می گیرد و از لحاظ شرایط محیطی بررسی می شود.

برای دریافت ایزو مدیریت کیفیت در صنایع نفت،پتروشیمی و گاز طبیعی ISO /TS 29001:2009

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.