اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی : ISO 15189: 2012

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی ایزو 15189:2012، الزامات مورد نیاز برای کیفیت و شایستگی در آزمایشگاه های پزشکی را مشخص می کند. این ایزو می تواند توسط آزمایشگاه های در حال توسعه مورد استفاده قرار گیرد و سیستم های مدیریت کیفیت و شایستگی آنها را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین میتواند برای تایید و یا به رسمیت شناختن صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی توسط مشتریان آزمایشگاه،تنظیم مقامات و نهادهای اعتبار بخشی مورد استفاده قرار گیرد. اخذ ایزو ISO 15189:2012 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد .در این گواهینامه تا بحال سه ویرایش انجام شده که مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی منطبق بر ایزو 17025 و 9001 مورد تحلیل قرار گرفته و کل ریسک مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی برطرف خواهد شد.

برای دریافت ایزو مدیریت کیفیت و احراز صلاحیت در آزمایشگاه های پزشکی : ISO 15189: 2012

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.