اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2016

هزینه دوره: 38000000 توماناستاندارد جدید ایزوISO45001ایزو ایمنی و بهداشت شغلی     ISO 45001: 2016 بر روی سلامتی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی توسط کمیته پروژه،ISO PC283 با هدف انتشار در ماه اکتبر 2016 ایجاد می شود. ISO45001 با استانداردISO 9001(مدیریت کیفیت) و استاندارد ISO14001 (مدیریت زیست محیطی) همسو خواهد بود. اعضای کمیته پروژه مسئول ایجاد این استاندارد برای اولین بار در لندن بین 21 و 25 ماه اکتبر گرد هم می آیند تا اولین پیش نویس را تهیه نمایند. در حال حاضر حدود 50 کشور و سازمان بین المللی مانند سازمان بین المللی کار در این ایجاد این استاندارد دخیل هستند. چرا جهان به ISO45001 نیاز دارد؟ هر روز در سراسر جهان، آمار وحشتناک حوادث بهداشت و ایمنی، حوادث و هزینه های مربوط به آنها ثبت می شود. اگر چه شرکت ها تمایل به استفاده از دستورالعمل های بهداشت و ایمنی عمومی یا استانداردهای ملی هستند، هیچ یک از اینها نشاندهنده انطباق جهانی نمی باشد. نظر سنجی های اخیر از استاندارد OHSAS و گواهینامه ها، نشان دهنده ی افزایش سریع در استفاده ازOHSAS 18001 و استاندارد های معادل آن در دهه گذشته است. در حال حاضر بیش از 127 کشور از این استانداردها استفاده می کنند و در سراسر جهان این نیاز جهت هماهنگ کردن سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت با استفاده از یک استاندارد بین المللی و به اشتراک گذاری بهترین شیوه ها وجود دارد. ایجاد یک تفاوت جهانی نیاز به یک استاندارد بین المللی در این زمینه در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی دیده می شود و برای هر دو کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قابل کاربرد است. با یک استاندارد بین المللی مرجع همراه با زیرساخت ها و آموزش مناسب یک سازمان قادر به مقابله بهتر با خطرهای آینده خواهد بود. بیشتر شرکتها همچنین اطلاعاتی دقیق در مورد شیوه های بهداشت و ایمنی شغلی تامین کنندگان برای محافظت از شهرت و برندشان می خواهند. این انگیزه ها به پیاده سازی سیستم های بهتر و شناخته شده بین المللی برای ایجاد شیوه های خوب بهداشت و ایمنی منجر شده است. در این استاندارد جدید نسبت به سایر استانداردها نگاه کلی تری نسبت به مسائل مربوط به ایمنی شغلی و بهداشت دارد و مسئولیت های جامعه را برعهده می گیرد و همچنین سازمان باید نسبت به تامین کنندگان و پیمانکاران احساس مسئولیت داشته باشد. ISO45001 حوزه های جدیدی از سیستم های مدیریت را حمایت می کند تا سازگاری و سیستم حکومت بهتری را تضمین کند. هنگامی که این استاندارد منتشر شود برای هر سازمان علاقه مند به منظور موارد زیر قابل اعمال است - ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی شناخته شده بین المللی برای کاهش یا به حداقل رساندن خطرات پرسنل و دیگر احزاب مرتبط- حفظ و بهبود مداوم عملکرد ایمنی و سلامتی- تمام عملیات را در راستای سیاست های بهداشت و ایمنی اعلام شده مطابق با یک استاندارد بین المللی شناخته شده حفظ می کند.

برای دریافت ایزو ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001: 2016

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.