اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت انرژی ISO 50001: 2011

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت انرژی     ISO 50001: 2011مدیریت انرژی مدیریت مؤثر انرژی فقط در تجارت اهمیت ندارد، بلكه یك شرط لازم است و بهترین راه تحقق آن با استاندارد ایزو50001 است. این استاندارد بین‌المللی، فعالیت‌های مدیریت انرژی مفید در سطح جهان را تبیین می‌كند. كارشناسان مدیریت انرژی از بیش از ٦٠ كشور، این استاندارد را ایجاد كرده‌اند و اكنون ما می‌توانیم به شما كمك كنیم كه در انرژی صرفه‌جویی كنید، هزینه‌ها را كاهش دهید، و مقتضیات محیطی را رعایت كنید. مزایای ایزو50001 • شناسایی و مدیریت خطرات موجود در تأمین انرژی آینده شما • اندازه‌گیری و كنترل كاربرد انرژی به‌منظور شناسایی زمینه‌های بهبود كارایی • بهبود عملكرد كلی به‌منظور كاهش مصرف انرژی و صورت‌حساب • كاهش آلاینده‌های كربنی و رعایت اهداف دولتی كاهش آلاینده‌ها • نمایش تعهد به حفظ محیط زیست برای افزایش فرصت‌های مطلوب نكات راهنما برای پیاده‌سازی ایزو50001 • كسب تعهد و پشتیبانی از مدیریت ارشد • درگیر كردن كل فعالیت با ارتباطات داخلی مناسب • مقایسه مدیریت انرژی موجود با مقتضیات ایزو50001 • دریافت بازخورد مشتری و تأمین‌كننده در زمینه مدیریت انرژی جاری • تشكیل تیم اجرایی برای كسب بهترین نتایج • تبیین و تقسیم مسئولیت‌ها و زمانبندی‌ها • تدوین اصول اساسی استانداردهای ایزو50001 در تجارت خود • برانگیزش كاركنان با آموزش و مشوق‌ها • به‌اشتراك‌ گذاری دانش ایزو50001 و تشویق كاركنان به آموزش به‌عنوان حسابرسان داخلی • بازنگری منظم سیستم ایزو50001 به‌منظور اطمینان از بهبود مداوم آن اخذ ایزو ISO 50001:2011 به این مفهوم است که سازمان یا شرکت مربوطه یک توافق بین المللی را قبول کرده است که طی این توافق در کل سیستم شرکت مدیریت انرژی اجرایی می شود و از تمامی لحاظ در استفاده از انرژی بهینه سازی بوجود می آید.لازم به ذکر است که این استاندارد کاملا اختیاری می باشد اما در صورت پیاده سازی در هزینه های سازمان کاملا صرفه جویی بوجود می آید .

برای دریافت ایزو مدیریت انرژی ISO 50001: 2011

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.