اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت یکپارچه دارایی‌ها ISO 55000:2014

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت یکپارچه دارایی‌ها     ISO 55000:2014استاندارد سیستم مدیریت دارایی ISO55000:2014 جدیدترین استاندارد سازمان جهانی استاندارد ISO55000:2014 می باشد. ISO 55000:2014یک مرور کلی از مدیریت دارایی ها، اصول و اصطلاحات، و منافع مورد انتظار از اتخاذ مدیریت دارایی را فراهم می کند و می تواند برای تمام انواع دارایی ها و با هر نوع و اندازه از سازمان استفاده شود. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO/PC 251 تهیه و ارائه گردیده است. همخوانی این استاندارد با بند 6 استاندارد ISO9001:2008باعث استقبال زیاد افراد از این استاندارد شده است.این همخوانی میتواند مدیریت یکپارچه ای با تلفیق استاندارد ISO9001 و ISO55000 به وجود آورد. این استاندارد بین المللی دورنمایی از مدیریت دارایی ها و سیستم های مدیریت دارایی ها (یعنی سیستم های مدیریتی برای مدیریت دارایی ها) ارائه می کند و زمینه را برای ایزو 55001 و ایزو 55002 فراهم میکند.همکاری بین المللی برای تهیه ی این استانداردها موجب شد شیوه های مشترکی ایجاد شوند که برای تمام انواع دارایی ها و در تمام سازمان ها و در تمام فرهنگ ها می-توان از آن ها بهره گرفت. ایزو55001، ایزو55002 و استاندارد بین المللی حاضر را میتوان همراه با سایر راهنماهای فنی و استانداردهای مدیریت دارایی های مرتبط با انواع دارایی ها یا بخش های مختلف صنعت استفاده کرد. ایزو55001 الزامات سیستم مدیریت دارایی ها را مشخص میکند، در حالی که سایر استانداردها جزئیات الزامات فنی فعالیت های مختلف، صنایع مختلف یا دارایی های مختلف را مطرح می کنند یا رهنمودهایی درباره ی نحوه ی تفسیر و اجرای ایزو 55001 در یک صنعت خاص یا برای یک نوع خاص از دارایی ها ارائه میکنند.

برای دریافت ایزو مدیریت یکپارچه دارایی‌ها ISO 55000:2014

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.