اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا AS/EN 9100 :1999

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت کیفیت هوا فضا     AS/EN 9100 :1999مدیریت کیفیت هوافضا استانداردهای هوافضا مجموعه استانداردهایی براساس ایزو 9001 هستند و توسط گروه بین المللی کیفی هوافضا (IAQG) تهیه و تنظیم گردیده اند. این استانداردها هماهنگی و پایداری ایجاد می کنند و تعیین کننده الزامات ایمنی، قانونی و اطمینان هستند که مورد نیاز بخش هوافضا است. این مجموعه استانداردها بطورکامل سازمان های فعال در بخش هوافضا را دربرمی گیرد، از شرکت های طراحی و تولید تا سازمانهای نگهدارنده و عاملان توزیع. ای اس 9100 تنها استاندارد مدیریت کیفیت رایج در صنعت هوافضاست، این استاندارد از طرف شرکت های پیشرو در صنعت هوافضا حمایت می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. برای آنکه بتوان قوانین بی شمار موجود در صنعت هوافضا را رعایت نمود، انطباق کامل با ای اس 9100 امری الزامی است. این استاندارد در صنعت هوافضا به عنوان مدیریت کننده ریسک و کیفیت شناخته شده و برای دستیابی به یک گواهی تجاری وجود آن ضروری است. ای اس 9100 توسط انواع شرکت های بزرگ و کوچک هوافضا استفاده می شود. این شرکت ها شامل تولید کنندگان، شرکت های نگهداری و توزیع کنندگان می شود.

برای دریافت ایزو مدیریت کیفیت هوا فضا AS/EN 9100 :1999

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.