اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO 20815 :2008

هزینه دوره: 38000000 تومان



ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی     ISO 20815 :2008یزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایزو 20815 معرفی کننده مفهوم تضمین محصول در سیستم ها و عملیات مرتبط با حفاری اکتشافی، استخراج، فرآوری و انتقال منابع نفت، گاز و پتروشیمی است. ایزو 20815 تاسیسات و فعالیت های ابتدایی (شامل فعالیت های زیر دریا)، میانی و نهایی را پوشش می دهد. این ایزو بر روی تضمین محصولات نفتی و گازی، فرآوری و فعالیت های مربوطه تمرکز می کند و تحلیل قابلیت اعتماد و نگهداری اجزای آنرا تحت پوشش قرار می دهد. ایزو 20815 برای مدیریت نظام مند، برنامه ریزی موثر، اجرا و استفاده از تضمین محصول پروسه ها، فعالیت ها، الزامات و خط مشی هایی فراهم می سازد. این کار برای حصول راه حل های کم هزینه در طول چرخه یک پروژه توسعه سرمایه که حول محور این عوامل اصلی ساختار بندی شده است انجام می شود: مدیریت تضمین محصول به جهت اقتصاد بهینه تاسیسات در تمام فاز های چرخه زمانی آن، و همچنین در نظر گرفتن موانع که از بهداشت، ایمنی، محیط زیست، فاکتور های کیفیتی و انسانی برخاسته؛ برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی فناوری قابلیت اعتماد؛ کاربرد قابلیت اعتماد و نگهداری داده ها؛ و طراحی بر اساس قابلیت اعتماد و ارتقا عملکرد. ایزو مناسب است برای: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

برای دریافت ایزو مدیریت اطمینان و تضمین تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO 20815 :2008

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.