اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو نماد گرافیکی علائم ایمنی ISO 7010: 2003

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو نماد گرافیکی علائم ایمنی     ISO 7010: 2003از ديدگاه ايمنى و حفظ سلامت عمومي (HSE (Health, safety environment، استانداردها معيارها و شاخص هايى هستند علمى، فنى و تجربى كه به صورت قواعد پذيرفته شده اي جهت تعيين ميزان فرآورده هاى توليدى و با هدف حفظ سلامت عمومى و ايجاد تفاهم به كار گرفته می شوند. با ایجاد یک استاندارد بین المللی برای تابلوهای ایمنی و استفاده از پیکتوگرام هایی(نشانه های تصویری) که می توانند به سادگی جدای از مشکلاتی نظیر زبان، فرهنگ یا سطح توانایی افراد توسط همگان درک شوند. استاندارد ISO 7010: در این استاندارد به تعریف شکل، رنگ و نشانه های تصویری (پیکتوگرام) تابلو های ایمنی پرداخنته شده است. ANSI Z535 یک استاندارد آمریکایی است که مجموعه چهارم یک سیستم برای ارائه ایمنی و پیشگیری از حوادث اطلاعات است. آن را به استاندارد بین المللی ISO 3864 مطابقت دارد. ISO 7010:2003 توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو منتشر شده است. این استاندارد ، روشی را برای مراوده ی اطلاعات امنیتی (ایمنی) برای مکانهایی که مسائل امنیت محیط کار و تابلوهای ایمنی در آنها مورد استفاده هستند ارائه میکند. ایزو 7010 برای اطمینان از استفاده از سیمبولها و نشانه های یکسان برای موارد ایمنی در محیط های کاری و کارخانجات صنعتی در همه جای دنیا بوجود آمده است. این استاندارد همچنین به دنبال ترغیب طراحان این مقوله برای پیروی از الزامات این استاندارد به منظور حفظ سازگاری این تابلوها و در نتیجه رسیدن به یک هویت عالمگیر و جهانی است.

برای دریافت ایزو نماد گرافیکی علائم ایمنی ISO 7010: 2003

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.