اطلاعات ایزو


نام دوره : ایزو مدیریت کیفیت iso9001:2015

هزینه دوره: 38000000 تومانایزو مدیریت کیفیت iso9001:2015مزایای استانداردهای ویرایش جدید چیست استاندارد های سیستم مدیریت اکنون از ساختار سطح بالای مشابهی پیروی می کنند که امکان یکنواختی و یکپارچگی بیشتر آنها را فراهم می کند. الزامات استاندارد ویرایش جدید توجه بیشتر به رعایت تناسب با خواست و انتظار استفاده کنندگان و ذی نفعان استاندارد دارد. مواردی از قبیل تناسب بهتر با سازمانها خدماتی، انعطاف پذیری بیشتر در مستندسازی، تاکید بر ماهیت و ماموریت های اصلی سازمان، تمرکز بیشتر بر فرایند ها و مدیریت ارشد نمونه هایی از این توجه هسنتد ساختار سطح بالای استانداردهای ویرایش جدید مشابه است. الزامات در قالب 10 بند به شرح زیر سازمان دهی شده اند دامنه کاربرد استاندارد های مرجع واژگان و تعاریف زمینه سازمان رهبری برنامه ریزی سیستم مدیریت پشتیبانی اجرا ارزیابی عمکرد بهبود ریسک در استانداردهای ویرایش جدید نقش محوری دارد و در بندهای محتلف مانند برنامه ریزی یا رهبری نمود دارد. با وجود آنکه نسخه خاصی برای اجرا ارائه نشده ولی مدیریت موثر ریسک و اعمال آن در استقرار سایر الزامات خواسته شده. تاکید بر ریسک باعث شده تا به اقدامات پیشگیرانه اشاره مستقیم نشود. سازمان ها در قالب استقرار الزامات استاندارد از مزایای شناخت به هنگام ریسک ها و انجام اقدامات لازم در مورد آنها برخوردار می شوند در استانداردهای ویرایش جدید تمرکز فقط بر الزامات قانونی یا رضایت مشتریان نیست بلکه الزامات دامنه بزرگتری از ذینفعان را پوشش می دهد. این موضوع در تناسب با پیچیدگی های ارتباطات تجاری در دنیای امروز است و اجازه دسترسی بهتر به بهبود های مورد انتظار و کاهش ریسک را می دهد استقرار ویرایش جدید به دلایل زیر باید برای سازمان ها آسان تر باشد ساختار الزامات از فرآیندهای معمول سازمان ها پیروی می کند انعطاف پذیری در مستندسازی بیشتر شده است و سازمان می تواند متناسب با گردش کارهای جاری خود مستندسازی کند تمرکز بر عملکرد و نتایج است و کمتر نیاز به نشان دادن محل شرح یک عملیات است. میزان اطمینان از اثر بخشی فرآیندهای سازمان، موضوع اصلي است دلایل فوق موجب مقبولیت ویرایش جدید استاندارد نزد استفاده کنندگان شده است سیستم مدیریت موجود قطعا می تواند برای ایجاد و استقرار الزامات جدید استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. موضوعات جدید مانند تفکر بر اساس ریسک، اجرای پایدار رویکرد فرآیندی، درک زمینه و ماهیت سازمان، مدیریت فرآیندهای برون سپاری شده، تمرکز بیشتر بر تعهد مدیریت و رهبری و کنترل کیفی و سایر الزامات تغییر یافته با تکیه به زیرساخت های سیستمی موجود سازمان امکان استقرار تسهیل شده خواهند داشت

برای دریافت ایزو مدیریت کیفیت iso9001:2015

شما میتوانید مشاوره رایگان گرفته، سپس سفارش خود را به صورت آنلاین ثبت نمایید و گزارش استقرار سیستم های خودآموز را آپلود نمایید، ممیزی و مستندات توسط مرکز رشد انجام میگیرد و ایزو به شما اعطا می گردد.