نام دوره مدت دوره شیوه آموزش قیمت دوره ثبت نام
دوره اموزشی پدافند غیر عامل 20 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حکومت مهدوی و وظایف منتظران 30 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 10 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول و مبانی ارتباطات 15 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کارآفرینی 10 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی احکام زندگی در اسلام 30 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تفسیر آیات برگزیده قران کریم 35 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی(ره) 300 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اخلاق فردی اداری و اجتماعی 30 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های آن 20 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره ارتقاء سلامت اداری 10 ساعت مجازی 5000000 ریال