نام دوره مدت دوره شیوه آموزش قیمت دوره ثبت نام
دوره اموزشی مدیریت کسب و کار (MBA ) بازاریابی 210 ساعت مجازی 30000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت حرفه ایی کسب و کار DBA 350 ساعت مجازی 40000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت پروژه 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت ترخیص کار گمرکات 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت بازاریابی شبکه ایی 100 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزش مهندسی فروش 340 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت بانکداری اختصاصی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت بانکداری شرکتی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی MBA گرایش صنعتی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی MBA شهری و شهرسازی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت بازرگانی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حسابرسی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت حمایتی کارافرینی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت قراردادها 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی توسعه های مهارت های مدیریت و سرپرستی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی MBA گرایش نفت و گاز و انرژی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت کسب وکار MBA (ورزشی) 210 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت بیمه 130 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت مالی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حسابداری مقدماتی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیر حسابداری فروش 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیر کسب و کار در گرایش الکترونیک 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت بازاریاب بیمه 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی بازاریاب و فروشنده حضوری 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی سرپرست ترخیص کالا 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت کسب و کار (MBA ) بیمه 130 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حسابداری تکمیلی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی قوانین و مقررات تامین اجتماعی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی MBA گرایش گردشگری 210 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حسابدار ارشد 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حسابداری پیشرفته 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی معامله گر تکنیکال بورس 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی متصدی تنظیم اسناد مالی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت بازاریابی و فروش 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت حرفه ایی کسب و کار( MBA) گرایش بانکداری 130 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی بانرم افزار حسابداری پارسیان 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کیفیت 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت EMBA 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی معافیت ها و مدیریت بیمه وبازنشستگی در قانون تامین اجتماعی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی MBA ورزشی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت کسب و کار (MBA ) استراتژی 210 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی بیمه گر بیمه های بازرگانی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزش مدیریت فروشگاه های زنجیره ای 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کسب و کار (MBA) فروش 130 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت حرفه ایی کسب و کار( MBA) بازار سرمایه 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت MBA الکترونیکی 120 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی MBA هنر 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی متصدی سوپر فروشگاه 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کسب و کار (MBA) 2 400 ساعت مجازی 65000000 ریال
دوره اموزشی شیوه نوین مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی MBA روابط عمومی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی BBA IN BUSINESS MANAGMENT 210 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت آموزشی 210 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیرفروش 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی MBA رسانه 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزش مدیریت پروژه (PMP) 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کسب و کار (MBA) 3 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) 100 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حسابدار مالیاتی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تحلیلگر تکنیکال بورس 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول و فنون روابط عمومی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی MBA برند 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مربی آموزش الکترونیکی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی شیوه های ایجاد انگیزش در کارکنان 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی MBA کارخانه 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزش مدیریت امور شهری 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حسابداری شهرداری ها 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزش مدیریت روابط عمومی و سخنرانی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حسابرس ارشد 100 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی MBA مرکز مشاوره روانشناسی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی بازاریاب 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزش کاربر امور بانکی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی MBA هوانوردی ،هوافضا 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حسابداری مالی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حسابدار دولتی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت رسانه 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی رییس تدارکات 65 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی طراحی استراتژی منابع انسانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت تالارهای عمومی 90 ساعت مجازی 1850000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با امور گمرکی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی بورس و تجارت الکترونیک 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی HRM 65 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت امور فرهنگی 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی فروشنده 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول مدیریتی و سرپرستی مقدماتی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت ایده های کسب و کارافرینی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کاست کنترل 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت بهبود مستمر 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری 100 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کیفیت رستوران داری 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی ارزیابی ریسک 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تحلیلگر بورس و اوراق بهادار 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی کار امد 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت بانکداری الکترونیکی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی معاون حسابرس 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی رفتار بین المللی و تشریفات 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت اخلاق حرفه ایی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی برنامه ریزی منابع انسانی ERP 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت مالی و ریسک 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی شناسایی اصول بازار سرمایه 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حقوق تجارت 160 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مالیات برارزش افزوده 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت امور اداری 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول و مبانی مدیریت دفاتر خدمات شهری 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت جبران خدمات 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مشاور حقوقی 100 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت دانش 55 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کارافرینی SYB 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی کارآفرینی KAB پیشرفته 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت سازمان های ورزشی 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حقوق عمومی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی کارآفرینی KAB مقدماتی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول وفنون مذاکره در مدیریت 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت تولید 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت دولتی 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت تشریفات 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی کارآفرینی KAB تکمیلی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت اقتصاد مقاومتی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نماینده فروش 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزش صندوقدار هتل 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با اجرای اثربخش تکنیک های آموزش و مدل های اثر بخش آموزش 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی شناسایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت سرمایه در بورس (تحلیل تکنیکال) 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی فعال و کاربردی بازی در اموزشActive training & gamification 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت ریسک 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان 70 ساعت مجازی 1850000 ریال
دوره اموزشی حسابداری دارایی های ثابت شهرداری ها 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت ارزش 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول مربیگری و متنورینگ در سازمانهای پیشرو 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت انبار 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی حرفه ایی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حسابداری مالیاتی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با روش های تامین مالی پروژه ها 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نقش مدیریت تکنولوژی در خلق ثروت 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت سرمایه های فکری 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تربیت کارشناس و مشاور هفت سین شایستگی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول آداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت زنجیره تامین SCM 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با انواع استانداردهای آموزشی بین المللی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت گردشگری 40 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اشنایی با استاندارد های آموزش خدمات یادگیری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی انتظامات پیشرفته حرفه ایی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی نظام آراستگی 5S سازماندهی ،نظم و ترتیب ،استانداردسازی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی انبارداری صنعتی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت هزینه 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تحقیق و توسعه R & D و نقش استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مسیولین دفاتر مدیران مقدماتی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اشنایی با قانون کار 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت تحول 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تکنیک های نگهداری ، حمل و نقل وجابه جایی کالا در انبار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با قانون اساسی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برند سازی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی قوانین کار و تامین اجتماعی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی سیستم ها و روش های کاربردی انبارداری و انبارگردانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی بهینه سازی سیستم دبیر خانه و امور دفتری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی استراتژی های کاهش هزینه در انبار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مسیولین دفاتر مدیران (تکمیلی) 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی کسب وکار ،ساخت و عمران 210 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول و نگرش نوین مدیریت انبار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت اسناد ،مدارک و فن بایگانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت و زنجیره تامین الکترونیکی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تکنیک های فروش در ایران 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمان ها و شرکت ها 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجودی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی بورس 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روش های مهم در بایگانی اسناد 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت حوادث 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع (TQM) 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی گزارش نویسی کاربردی و شیوه نگارش نامه های اداری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت صنعتی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی صادرات و واردات 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت ITIL 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی علوم رفتاری در انتظامات 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه 40 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اداره امور دفتری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت ایمنی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت زمان 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حسابداری صنعتی ،پیشرفته 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت تکریم ارباب رجوع 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حسابداری صنعتی ،مقدماتی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حسابداری سهام شرکت های نیمه خصوصی 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت مالی و مدیریت کاهش هزینه ها 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی طرح کسب و کار با Business Plan 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت بانکداری 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی بازارشناسی و تحقیقات بازار 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی طراحی کسب وکار خانگی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اشنایی با اصول مارکتینگ 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی سیستم های کدگذاری نوین انبار و روش های مختلف کدگذاری در انبار 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی فرآیند استخدام موفق در سازمانها 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی قوانین و اصول آپارتمان نشینی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مانیتورینگ فرآیندهای آموزشی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اخلاق حرفه ایی مبتنی بر آموزه های اسلام نظام اداری 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نیاز سنجی آموزشی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت عملکرد 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت واردات تجهیزات پزشکی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تجارت الکترونیک 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حفاظت فیزیکی (وظایف انتظامات سازمان ها) 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت انبار در بیمارستان ها ومراکز درمانی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مهارت کاربردی مسیولان دفاترمدیران ،منشی گری مدرن 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اسیب شناسی ورزشی 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری TRIZ 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی بازاریابی حرفه ای تجهیزات پزشکی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول بازرسی انبارها 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مهارت های روابط عمومی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اقتصاد برای مدیران 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی سرپرست تبلیغات 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی فرایند طراحی و برنامه ریزی اموزشی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکت های توزیع و پخش 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیر حسابرسی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت تبلیغات 100 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تکنیکهای مصاحبه استخدامی (ویژه جذب و استخدام ویزیتور ،بازاریاب و کارشناس فروش) 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با صنعت مد و پوشاک 40 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مشاوره مالیات برارزش افزوده 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی بازرگانی خارجی و مکاتبات 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی ایین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کارو دیوان عدالت اداری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت موجودی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حقوق بین الملل خصوصی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مروری بر حسابداری بهای تمام شده در محیط های سنتی و پیشرفته تولید 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حقوق ثبتی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی وآنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار Excel 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی حقوق و دستمزد 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اشنایی با تکنیک ارتباطی زبان بدن 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تهبه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول و استراتژی های بازاریابی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نرم افزار SPSS و کاربرد آن در آمار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اشنایی مدیران غیر مالی با مفاهیم حسابداری صنعتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی سنجش اثربخشی آموزش به شیوه ROI 40 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی طبقه بندی مشاغل خانگی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تربیت کارشناس قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه 40 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی بیمه و تضمین در قرارداها 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی بازاریابی و حضور موثر در نمایشگاه 40 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اشنایی با مهندسی فاکتورهای انسانی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت برپایی نمایشگاه ها 40 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آنالیز بازار و استراتژی های رشد فروش و افزایش سهم بازار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت شایستگی 45 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری و انداز گیری رضایت مشتری 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی روابط بین الملل 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت موثر رسیدگی به شکایات مشتریان 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی کار راهه شغلی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کارتیمی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت بازاریابی وتحقیقات بازار 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت برون سپاری 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تحقیق و توسعه و رقابت پذیری با رویکرد بازاریابی و بهره وری 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مبانی مدیریت اسناد 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اشنایی با اینکوترمز (INCOTERMS) 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی آشنایی با آخرین تغییرات و اصلاحات قانون مالیات های مستقیم 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدل تعالی سازمان EFQM 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیر فروشگاه اینترنتی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مسیول قراردادها 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نحوه تهیه و ارایه صورت های مالی نهایی و میان دوره ای 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی حقوق ورزشی 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی آشنایی با ترفندهای EXCEL در حسابداری 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی ایین دادرسی کیفری 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول تدارکات و خریدهای خارجی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول تدارکات و خریدهای داخلی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تکنیک های متقاعد کردن و نفوذ در مشتری 85 ساعت مجازی 1850000 ریال
دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول و مبانی اقتصاد 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم برآن 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی آشنایی با اصول حقوق خصوصی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اینکوترمز و نقش آن در خریدهای خارجی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق داوری 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی توسعه مهارتهای فروش حرفه ایی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی عوامل موفقیت و شکست محصولات جدیدو برندها در بازار ایران 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اشنایی با اصول و قوانین مهاجرت 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت سبز 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت شهروندی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول تهیه و تدوین قراردادها 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول و فنون مذاکره موفق 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول و فنون مذاکرات تجاری 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت خدمات پس از فروش 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی نقش تحقیق و توسعه در بازاریابی فروش 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی قواعد و اصول حاکم بر قراردادهای داخلی و بین المللی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت تیم فروش در شرکت های توزیع و پخش 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره مديريت دانش 10 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی مدیریت کسب و کار پیشرفته 210 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی توانمند سازی مسئولین دفاتر مدیران 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره ی آموزشی اصول و روش های بایگانی مدرن 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی تحلیلگر بورس (فاندامنتال ) 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول و انبارداری و استفاده بهینه از فضای انبار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره ی آموزشی علوم رفتاری و اصول روابط عمومی موثر در وظایف انتظامات نگهبانی 75 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره ی آموزشی اصول انبارداری و روش های نوین عملیاتی در انبار و انبارداری نوین 75 ساعت مجازی 5000000 ریال