نام دوره مدت دوره شیوه آموزش قیمت دوره ثبت نام
دوره اموزشی مدیریت جهانگردی 130 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت هتلداری 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت فنی آژانس 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تورلیدری 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی کارمند فروش تور 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی صدور بلیط پیشرفته 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی رزرواسیون هتل 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی راهبری گشت 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی مدیریت جهانگردی(ایرانگردی) 200 ساعت مجازی 5000000 ریال
تورگردانی حرفه ایی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
شناخت صنعت گردشگری 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیریت عمومی هتلداری 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
آموزش کافی شاپ 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
راهنمای پرنده نگری و شناخت پرندگان طبیعت گردی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
عکاسی حیات وحش 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
راهنمای کوهستان 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
راهنمای تور کودکان 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
کارمند اخذ ویزا 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
کتاب شناسی برای راهنمایان تور 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
مکاتبات انگلیسی گردشگری 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی پذیرشگر هتل 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
ژئوتوریسم 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
حسابداری در آژانس های خدمات مسافرتی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
فرانت آفیس و الگوهای رفتاری در هتل 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
سبکهای معماری جهان 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیریت تخصصی واحدهای اقامتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
بیمه مسافرتی و گردشگری 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیران عامل آژانس های مسافرتی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیریت عمومی واحدهای اقامتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی میزبانی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیریت نوشیدنی ها در هتل 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
اقامت کارکنان اقامتگاههای بوم گردی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
آشنایی با فرش ایرانی و جغرافیای آن 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند الف و ب) 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
راهنمای طبیعت گردی 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
راهنمایان محلی 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
آشنايي با وظايف و قوانين مدیر فنی گردشگری (بند ب) 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
تشریفات سازمانی (مقدماتی) 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
فن بیان و سخنوری در گردشگری 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
حیات وحش پیشرفته 80 ساعت مجازی 5000000 ریال
کارورزی هتل 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
کمکهای اولیه در گردشگری 90 ساعت مجازی 5000000 ریال
راهنمایان اکوتوریسم 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مدیریت مراکز ماساژ در هتل 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
زبان تخصصی توریسم 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مهماندار هواپیما 20الی80 ساعت مجازی 5000000 ریال
خبرنگار گردشگری 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
گردشگری ورزشی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
مهماندار قطار 20 الی80 ساعت مجازی 5000000 ریال
فروشنده بلیط های پروازهای خارجی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
فروشنده بلیط های پروازهای داخلی 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
دفاتر اطلاع رسانی گردشگری 95 ساعت مجازی 5000000 ریال
پذیرش گری هتل 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مهارت های فروش اینترنتی خدمات گردشگری 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت 50 ساعت مجازی 5000000 ریال