نام دوره مدت دوره شیوه آموزش قیمت دوره ثبت نام
دوره اموزشی طراحی دکوراسیون داخلی در معماری همراه با نرم افزارهای اموزشیVARY ،3DMAX 160 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی سبک شناسی در دکوراسیون 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی تاثیر رنگ در دکوراسیون 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی عکاسی با نرم افزار photoshop 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی فنگ شویی 60 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی معماری داخلی همراه با نرم افزارهای ،AUTOCAD ،VARY ،3DMAX 70 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره اموزشی اصول چیدمان در دکوراسیون همراه با نرم افزار آموزشی 3DMAX 50 ساعت مجازی 5000000 ریال
اتوکد 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
تری دی مکس 3DMAX 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار SAFE 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
بتن برای سازه های زیرزمینی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
ترمیم بتن 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
طراحی پی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مکانیک خاک 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
مکانیک خاک و پی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
تحلیل سازه ها 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
عکاسی معماری 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
تاسیسات حرارتی و برودتی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
سازه های فولادی 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
آموزش نقشه برداری 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
متره و برآورد 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
طراحی سازه با نرم افزار SAP 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
تست های غیر مخرب 85 ساعت مجازی 5000000 ریال
تکنولوژی بتن مقدماتی 110 ساعت مجازی 5000000 ریال
تکنولوژی بتن پیشرفته 85 ساعت مجازی 5000000 ریال