قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : پرورش کرم ابریشم

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 85 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریال 

دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم

نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم وتوليد فرآورده هاي ابريشمي ازجمله فعاليتهايي جانبي است كه دركنار فعاليتهاي اصلي كشاورزان هرمنطقه مي تواند طي يك دوره كوتاه مدت ضمن ايجاد انگيزه اقتصادي و بكارگيري بخشي از نيروي كار روستا، درآمد نسبتاً مناسبي را براي روستانشينان فراهم نمايد.

افزايش روز افزون مصرف فرآورده هاي ابريشمي درجهان وكاهش يا توقف فعاليت نوغانداري دركشورهاي توسعه يافته به سبب محدوديت زمين براي احداث توتستان، آب مورد نياز براي آبياري، انرژي گران و ... فرصت مناسبي براي كشورهاي درحال توسعه فراهم كرده است تا با توجه به داشتن نيروي انساني، انرژي ارزان، آب و خاك فراوان، فعاليتهاي نوغانداري و توليد ابريشم را دركشور خود گسترش دهند. بايد اذعان داشت، اگر چه نوغانداري به عنوان فعاليت جانبي تلقي مي گردد اما با توسعه تكنولوژي وصنعتي كردن اين فعاليت، امكان بهره برداري بيشتراز آن به صورت شغلي دائمي وجود دارد به طوري كه درشرايط نسبتا" مطلوب اقليمي به دليل سرعت رشد درخت توت وامكان پرورش كرم ابريشم 2 تا 3 بار (درمناطق معتدله) و 4 تا 5 بار (درمناطق نيمه گرمسيري وگرمسيري) درسال مي تواند به عنوان يك شغل كامل تامين كننده درآمد خانوار روستايي باشد، بنابراين گسترش صحيح آن متناسب با شرايط اقليمي مناطق مختلف مي تواند به عنوان برنامه اي مناسب درجهت رفع پاره اي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي بويژه تامين نيازهـــاي ارزي كشورهاي نوغان خيز، نقش ارزنده اي ايفاد نمايد.

 

روند برگزاری دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم

پرورش کرم ابریشم یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه کشاورزی و شیلات در مرکز توسعه آموزش های مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پرورش کرم ابریشم پس از ثبت نام، بسته آموزشی پرورش کرم ابریشم را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون آنلاین ویا ارئه تحقیق ،گواهینامه معتبر پرورش کرم ابریشم را از درب منزل دریافت می نمایید.

 

اهداف دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم

یادگیری روش های صحیح پرورش کرم ابریشم

 

مخاطبین دوره آموزشی پرورش کرم ابریشم

نوغانداران و سایر افراد علاقه مند به این رشته


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)