قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 20 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالروند برگزاری دوره ی آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره):

آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه کارمندان دولت در آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به دوره آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) پس از ثبت نام، بسته آموزشی آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره یا ارسال مقاله و ارزشیابی،گواهینامه معتبر آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)