قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 28 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالروند برگزاری دوره ی تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم:

تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه کارمندان دولت در آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به دوره تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم پس از ثبت نام، بسته آموزشی تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره یا ارسال مقاله و ارزشیابی،گواهینامه معتبر تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)