قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 16 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالروند برگزاری دوره ی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی:

مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه کارمندان دولت در آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به دوره مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره یا ارسال مقاله و ارزشیابی،گواهینامه معتبر مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)