قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریال



دوره آموزشی اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار :

غالباً مديريت ضايعات بعنوان يك چالش مهم در سطح جهاني مدنظر قرار مي‌گيرد، چرا كه در برخي موارد ضايعات تهديد كننده بهداشت عمومي و محيط بوده و حتي ممكن است بعنوان مانعي بر سر توسعه اقتصادي تلقي گردد. تا به حال راه‌حل‌هاي گوناگوني براي برخورد با اين مساله ارائه شده ‌است و كاهش ضايعات از جمله راه‌هايي می باشد كه شايد بيش از ساير روشها بر آن تاكيد شده است. اين درحالي است كه بروز ضايعات يك امر غيرقابل اجتناب به‌نظر مي‌رسد .يك فرآيند توليد بهينه نتيجه كاهش و حذف ضايعات مي‌باشد. بنابر تعريف واژه‌ نامه انگليسي وبستر، ضايعات به مفهوم مازاد بر توليد مي‌باشد.

روند برگزاری دوره آموزشی اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار :

اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز توسعه آموزش های مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار :

آشنایی با روش های اجرای کنترل موجودی

آشنایی با اصول انبارداری

شناسایی انواع ضایعات و عوامل اصلی در ایجاد آن

آشنایی با مدیریت کاهش ضایعات در انبار

مخاطبین دوره آموزشی اصول کنترل و مدیریت کاهش ضایعات در انبار :

مدیران

کارشناسان تولید

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید




ترجمه به فارسی



ترجمه به آلمانی



ترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)