قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : خبرنگار گردشگری

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 95 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی خبرنگار گردشگری :

ضرورت ثبت‌گردشگری رویداد، تأمین زیرساخت‌ها، تقویت حوزه کارشناسی ، تبدیل سر تاریخی سیمره به سایت جهانی، ساماندهی بیشتر موزه‌ها، ضرورت رونق گردشگری مذهبی، ضرورت پرداختن بیشتر به راهیان‌نور، جذب سرمایه‌گذار در حوزه گردشگری، ضرورت احیاء بافت روستایی و نزدیک کردن اقامت‌گاه‌های بوم‌گردی به زندگی واقعی مردم برعهده خبرنگاران گردشگری می باشد.

روند برگزاری دوره آموزشی خبرنگار گردشگری :

خبرنگار گردشگری یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه جهانگردی و گردشگری در مرکز توسعه آموزش های مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی خبرنگار گردشگری را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی خبرنگار گردشگری :

آشنایی با تاریخچه گردشگری

شناخت اصول خبرنگاری

آشنایی با مبانی گردشگری

آشنایی با خصوصیات خبرنگار گردشگری

آشنایی با روند خبرنگاری گردشگری

مخاطبین دوره آموزشی خبرنگار گردشگری :

گردشگران و خبرنگاران

مدیران دفاتر گردشگری

دانشجویان گردشگری

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)