قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند الف و ب)

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 85 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریال دوره آموزشی مدیر فنی دفاتر خدماتی مسافرتی (بند الف و ب) :

خدمات مسافرتي به دو نوع تقسيم مي شود :

الف ـ تنظيم برنامه مسافرتهاي هوايي به طور مستقيم يا غير مستقيم‌ به‌ منظور فروش بليت مسافرتهاي هوايي ، ذخيره جا ، با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعمل هاي سازمان .

ب ) انجام خدمات لازم در زمينه ايرانگردي و جهانگردي ، تنظيم مسافرت گروهها و گشتهاي داخلي و خارجي با وسايل زميني ، دريايي ، هوايي و به طور كلي هر گونه فعاليت و خدمات ايرانگردي و جهانگردي با رعايت قوانين و مقرارت و دستورالعملهاي وزارت

روند برگزاری دوره آموزشی مدیر فنی دفاتر خدماتی مسافرتی (بند الف و ب) :

یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه جهانگردی و گردشگری در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به آشنایی با مدیر فنی دفاتر خدماتی مسافرتی (بند الف و ب) آن پس از ثبت نام در دوره، بسته ی آموزشی مدیر فنی دفاتر خدماتی مسافرتی (بند الف و ب) آن که شامل جزوه آموزشی در درب منزل دريافت می نمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون دوره مدیر فنی دفاتر خدماتی مسافرتی (بند الف و ب) ،گواهینامه معتبر مدیر فنی دفاتر خدماتی مسافرتی (بند الف و ب) را به صورت رایگان از مرکز آموزش مجازی رشد دريافت نمایيد.

اهداف دوره آموزشی مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی)بند الف و ب( :

آشنایی با اصول مدیریت و گردشگری

شناخت مدیرت فنی گردشگری

آشنایی با دفاتر مسافرتی بند الف

شناخت روند صدور بلیط

مخاطبین دوره آموزشی مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند الف و ب) :

گردشگران و مدیران دفاتر گردشگری

تور لیدرها

دانشجویان گردشگری

مدیران هتل

تمامی علاقه مندان 


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)