قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی پرورش مروارید

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 60 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی پرورش مروارید :

نظر به اینکه صدف مروارید ساز Pinctada fucata از گونه های اصلی وعمده جهت تولید مروارید می باشد وغالباً فنون کشت با استفاده از این صدف پیشرفت نموده لذا برای تشریح وبررسی کشت وپرورش مروارید به عنوان نمونه از این گونه استفاده خواهد شد .هر مرحله از کشت مروارید مستلزم به شناخت بیولوژیک وتاریخی از نرمتنان مروارید ساز است آشنایی با این پیوستگی جهت تولید مروارید هایی با کیفیت مرغوب بسیار با اهمیت است. به دلیل ارزش زیاد مروارید، پژوهشگران در سالهای دهه۱۹۰۰ راهی برای کاشت یک هسته در صدف (هسته گذاری) پیدا کردند تا مروارید گرد و منظم تولید کنند. در حال حاضر صدفها از نظر مروارید ارزش بیشتری دارند تااز نظر پوسته و گوشت داخل صدف تا به فروش برسند. این انقلاب (هسته گذاری) در صنعت مروارید، بر کشت مروارید بیشتر از جمع آوری صدفها تاکید دارد.

روند برگزاری دوره آموزشی پرورش مروارید :

پرورش مروارید یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر شاخه گروه کشاورزی و شیلات در مرکز توسعه آموزش های مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی پرورش مروارید را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی پرورش مروارید :

صدف مروارید ساز چیست؟

بیولوژی و اکولوژی صدف های مروارید ساز

معرفی پروژه های پرورش و تکثیر صدف های مروارید ساز در ایران

چگونگی پرورش و تکثیر صدف های مروارید ساز

نحوه ی تولید مروارید

استفاده ی تزئینی از پوسته ی صدف ها و ...

مخاطبین دوره آموزشی پرورش مروارید :

فعالان درزمینه پرورش مروارید

کلیه علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)