قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : عکاس صنعتی وتبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 110 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریال



روند برگزاری دوره آموزشی عکاس صنعتی وتبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده:

عکاس صنعتی وتبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه هنر در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به آموزش عکاس صنعتی وتبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده پس از ثبت نام در دوره، بسته آموزشی عکاس صنعتی وتبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده را در درب منزل دريافت می نمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون ، گواهینامه معتبر عکاس صنعتی وتبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده را به صورت رایگان از مرکز آموزش مجازی رشد دريافت نمایيد.


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید




ترجمه به فارسی



ترجمه به آلمانی



ترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)