قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 90 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالروند برگزاری دوره اموزشی مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت

دوره اموزشی مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مکانیک و متالوژی در مرکز توسعه آموزش های مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به آشنایی با دوره اموزشی دوره اموزشی مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت پس از ثبت نام، بسته آموزشی دوره اموزشی مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر دوره اموزشی دوره اموزشی مبانی ساپورت گذاری در پایپینگ و مدیریت کیفیت را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)