قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مسیول قراردادها

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 60 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مسیول قراردادها :

مسئول قرار دادها کسی است که بتواند از عهده اخذ اطلاعات و اوراق مربوطه ،+ها ، تهیه جدول فرجه ها ی قراردادها و برگزاری انواع مناقصه و مزاید و عقد قراردادهای مربوطه برآید.

روند برگزاری دوره آموزشی مسیول قراردادها :

مسیول قراردادها یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز توسعه آموزش های مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مسیول قراردادها را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید .

اهداف دوره آموزشی مسیول قراردادها :

توانایی کنترل و تطبیق اوراق مدارک طی مراحل قانونی

آشنایی با مراحل قانونی تطبیق و کنترل اوراق و مدارک

شناسایی اصول کنترل و تطبیق اوراق و مدارک طی مراحل قانونی

توانایی ثبت دفاتر و انجام گزارشات و کارتهای مختلف جاری و گذشته

آشنایی با دفاتر ثبت گزارشات

آشنایی با کارت های مختلف

آشنایی با روش های مقایسه اطلاعات

آشنایی با جداول و فرم های عقود قراردادها

شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر کار

توانایی کسب اخذ اطلاعات و اوراق قراردادها

آشنایی با اوراق مربوط به قراردادها

آشنایی با روش های مختلف طبقه بندی کردن اطلاعات

توانایی کنترل و تطبیق اوراق مدارک طی مراحل قانونی

توانایی ثبت دفاتر و انجام گزارشات و کارهای مختلف جاری و گذشته

توانایی برگزاری مناقصه و مزایده های خرید و فروش

توانایی نظارت به سر رسید قراردادها

مخاطبین دوره آموزشی مسیول قراردادها :

مسئولان امور بیمه ای در شرکت های مهندس مشاور و پیمانکاری

مسیولین عقد قرارداد

کارمندان امور دفتری

کلیه علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)