قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی سنجش اثربخشی آموزش به شیوه ROI

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 40 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI:

امروزه، ضرورت اجراي آموزش در سازما نها به صورت يك امر طبيعي در آمده است. آموزش فرايند رساندن فرد به سطحي از شايستگي است و به هرگونه فعاليت با تدبير و از پيش طرح ريزي شده اي كه هدف آن ايجاد يادگيري درفراگيران باشد اطلاق مي شود. توسعه پايدار بر محور دانش شكل مي گيرد و آموزش، عامل توسعه دانش و آگاهي است. ازاين رو مي توان آموزش را كليد توسعه دانست. براي هدفمند كردن آموزش، تعيين ميزان اثربخشي دور ههاي آموزشي در نيل به اهداف سازمان ضروري است

روند برگزاری دوره آموزشی سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI:

سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز توسعه آموزش های مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI پس از ثبت نام، بسته آموزشی سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI:

آشنایی با مفاهیم ارزشیابی اثر بخش

آشنایی با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

شناخت متدولوژي و مكانيزم‌هاي اجرايي محاسبه نرخ بازگشت سرمايه (ROI)

شناخت و بررسی مراحل ارزشيابي بر اساس مدل بازگشت سرمایه

آشنایی با تکنیک سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی

آشنایی تکنیک های نیاز سنجی در سازمانها

مخاطبین دوره سنجش اثربخشی اموزش به شیوه ROI :

مدیران سازمانها

مدیران منابع انسانی

مدیران مراکز علمی وآموزشی

دانشجویان رشته های آموزش و بهسازی منابع انسانی


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)