قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی ایین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کارو دیوان عدالت اداری

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره ی آموزشی آیین دادرسی داوری در هیات های تشخیص وحل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری :

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات (اعم از فردی ای جمعی ) بین کارفرما وکارگر یا کارفرما و کارآموزکه ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچننی دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار، قراردادکار آموزش ، موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی کاربراساس این آئین نامه در مارجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام می شود.از جمله وظایف این ارگان به شرح ذیل است:راهنمایی و ارشاد مراجعان/ پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان/ ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

روند برگزاری دوره آموزشی آیین دادرسی داوری در هیات های تشخیص وحل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری:

آیین دادرسی داوری یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره آیین دادرسی داوری پس از ثبت نام، بسته آموزشی حقوق بین الملل خصوصی را در درب منزل دریافت می نمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان آیین دادرسی داوری را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره ی آموزشی آیین دادرسی داوری در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار ودیوان عدالت اداری :

آشنایی با مراجع حل اختلاف

آشنایی با ترکیب هیات های تشخیص

آشنایی با نحوه ی تشکیل جلسات و صدور حکم

مخاطبان دوره ی آموزشی آیین دادرسی داوری در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری :

نمایندگان کارگران

کارفرمایان

هیئت های تشخیص


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)