قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره ی آموزشی مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران و منشی در هزاره ی سوم :

از آنجایی که امروزه مدیران درگیر مسائل متفاوت درون و برون سازمانی می باشند، لذا لازم است در کنار خود بازوهایی اجرایی و مورد اطمینان داشته باشند، تا بتوانند با استفاده از مهارتهای تکنیکی و رفتارهای آنان، به وظایف اساسی خود در مطلوبترین زمان تحقق بخشند. دستیابی به این امر، در گرو وجود رئیس دفتری است که بتواند با استفاده از دانش و تجربیات خود و با به کارگیری مدیریت بر زمان، مدیر زیربط را در .این امر یاری نموده و تحقق وظایف محوله به ایشان را عملی کند​.

روند برگزاری دوره آموزشی مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران و منشی در هزاره ی سوم:

ویژگی های روسای دفاتر یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره ویژگی های روسای دفاتر پس از ثبت نام، بسته آموزشی ویژگی های روسای دفاتر را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره ویژگی های روسای دفاتر را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره ی آموزشی مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران و منشی در هزاره ی سوم :

آشنایی با عملیات اداری رئیس دفتر

آشنایی با سرپرستی مدیریت

آشنایی با سیستمهای گردشی و مکاتبات

مخاطبین دوره آموزشی مهارتها و ویژگی های روسای دفاتر مدیران منشی در هزاره سوم :

مدیران

مسئولین دفتر

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)