قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیر حسابرسی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 60 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مدیر حسابرسی :

مدیر حسابرسی کسی است که از عهده انجام عوامل موثر محیط کار، کنترل حسابرسی ها، نظارت بر حسابرسی ها، کنترل برنامه های حسابرسی تدوین شده، ارزیابی شواهد و مدارک و پیشگیری از مشکلات و حل آنها برآید.مدیر حسابرسی در حفظ امانت، صحت در کارها و سرعت و دقتی که در امر خطیر و مهم حسابرسی انجام می دهد می تواند زمینه های شغلی خود را ارتقاء و میزان حقوق خود را در بخش خصوصی افزایش دهد. یک مدیر حسابرسی در دو ویژگی عمده قابل بررسی است. اول مدیریت دوم حسابرسی، مدیریت به خودی خود کاری است مسئولیت ساز پر مشکل و البته با اهمیت است. اگر مدیریت در بخشی باشد که با مسائل مالی در ارتباط باشد به مراتب دشوارتر و جدی تر خواهد شد یک مدیر حسابرسی باید با دقت و حوصله، آگاهانه به انجام وظایفی بپردازد که بتواند برای مجموعه خود پاسخگو باشد.

روند برگزاری دوره آموزشی مدیر حسابرسی :

مدیرحسابرسی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت حسابرسی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی مدیر حسابرسی :

فراهم نمودن زمينه درك بهتر از استاندارد هاي حسابداري و حسابرسي براي مخاطبان

افزايش مهارت مخاطبان در انجام حسابرسي

مخاطبین دوره آموزشی مدیر حسابرسی :

شرکتهای تأمین سرمايه و سرمايه گذاری

شرکت های ثبت شده در بورس و فرابورس

شرکت های کارگزاری

شرکت های مشاوره سرمايه گذاری

شرکت های سبدگردان

مديران سرمايه گذاری صندوق های سرمايه گذاری مشترک

تحلیلگران بازار سرمايه


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)