قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی حفاظت فیزیکی (وظایف انتظامات سازمان ها)

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره ی آموزشی حفاظت فیزیکی، (وظایف انتظامات وسازمان ها) :

به کلیه اقداماتی که به منظور حفظ و نگه داری اماکن و تأسیسات به عمل می آید اصطلاحا حفاظت می گوییم . حفاظت فیزیکی اماکن اقدامی تدافعی است به منظور پیشگیری از خرابکاری ، یا به تعریف دیگر به لحاظ اینکه همراه ضربه زدن و ایجاد خرابکاری در اماکن و تأسیسات مطرح بوده و عواملی سعی دارند به هر طریق ممکن اطلاعاتی را از وضعیت آنها به دست آورند .لذا بایستی با ایجاد یک سری اقدامات عملی و تنظیم و اجرای مقررات تأمینی از دسترسی عناصر غیر مجاز به تأسیسات مذکور جلوگیری شود ؛ تا از خطر در امان بمانند.

روند برگزاری دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، (وظایف انتظامات وسازمان ها) :

حفاظت فیزیکی ، وظایف انتظامات وسازمان ها یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی حفاظت فیزیکی ، وظایف انتظامات وسازمان ها را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره ی آموزشی حفاظت فیزیکی، (وظایف انتظامات سازمانها) :

آشنایی با نظارت و کنترل وظایف نگهبانی

آشنایی با مهارتهای تشریفاتی

آشنایی با نوع رفتارهای پیشگیری کننده

حفاظت فیزیکی

مخاطبین دوره آموزشی حفاظت فیزیکی، (وظایف انتظامات سازمان ها) :

نگهبانان

انتظامات سازمانها

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)