قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی علوم رفتاری در انتظامات

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی علوم رفتاری در انتظامات :

انسان همواره در طول حیات خود با انواع خطرات و آسیبها مواجه است و برای نجات خود و همنوعان خویش از راهها و روشها مختلفی استفاده می نماید . سیستمها و مکانیسم های دفاعی و ایمنی ازشگفت انگیزترین و اسرارآمیزترین مسائل در جهان هستی است که در میان ساده ترین تا پیچیده ترین موجودات به صورت ارادی و غیرارادی درمقابل انواع خطرات و تهدیدات عمل می نماید .یکی از نیازهای ضروری انسانها و جوامع بشری درهمه اعصار بخصوص عصر حاضر امنیت و آرامش فردی واجتماعی است . بقاء و پایداری هر گروه اجتماعی و یا تشکیلات اداری و سازمان ها وابسته به امور حراستی است .

روند برگزاری دوره آموزشی علوم رفتاری در انتظامات :

علوم رفتاری در انتظامات یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی علوم رفتاری در انتظامات را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی علوم رفتاری در انتظامات :

شناخت سازمان و اهداف سازماني

شناخت مسئوليتهاي مربوط به شغل

شناخت و بررسي اهميت مسئوليت پذيري در شغل انتظامات

شناخت و بررسي ويژگي هاي يك فرد انتظاماتي

روشهاي برقراري ارتباط با ارباب رجوع و همکاران در سازمان

آشنایی با اهميت روابط انساني در برخورد با ارباب رجوع

مخاطبین دوره آموزشی علوم رفتاری در انتظامات :

کارمندان نیروی انتظامات

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)