قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی اصول و آداب تشریفات :

ارتباط در میان اجتماعات انسانی بسیار وسیع و پیچیده و دامنه نوع آن نیز نامحدود می باشد و به جرأت می توان گفت اسلوب هاي برقراري ارتباط و تعامل نیز در همان طیف وسیع قرار می گیرد. این قواعد و اسلوب می تواند در میان اعضاي یک خانواده، یک میهمانی، مدرسه، دانشگاه، در محی ط هاي فرهنگی، ورزشی، اقتصادي، سیاسی و غیر وجود داشته باشد. در واقع با رعایت این الگوهاي رفتاري خاص (تشریفات) می توان با دیگران که داراي ارزش ها، هنجارها و فرهنگ هاي گوناگونی هستند، ارتباط برقرار کرد. تشریفات فرآیند ارتباطات غیر کلامی است و حرکات, اشارات و احساسات ماست که به عنوان پیامهای غیر کلامی به تکمیل,تآیید و یا جایگزینی پیامهای کلامی می انجامد.

روند برگزاری دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات :

اصول و آداب تشریفات یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی اصول و آداب تشریفات را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات :

آشنایی با مبانی رفتار سازمانی

آشنایی با آداب و رسوم

آشنایی با انواع مراسم

شناخت اصول تشریفات

مخاطبین دوره آموزشی اصول و آداب تشریفات :

مدیران موسسات تشریفاتی

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)