قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت صنعتی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 60 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریال



دوره آموزشی مدیریت صنعتی :

مدیریت صنعتی شاخه‌ای از مدیریت است که مدیران نیروی انسانی سازمان‌های صنعتی را تربیت می‌کنند و دارای سه بعد اصلی:فنی وتکنیکی، مالی، رفتاری و اجتماعی می‌باشد که بررسی نحوه قرار گرفتن ماشین آلات و بهره وری آنها توجه دارد. توجه اساسی به واحدهای صنعتی و همچنین کارگرها و نحوه انجام کار و چالش‌های کارگری توجه دارد. هدف از این رشته تحصیلی تربیت افرادی می باشد که بتوانند با دیدگاهی مدیریتی سازمان های صنعتی را مدیریت نمایند. متأسفانه امروزه در واحد های صنعتی ایران افرادی از گروه های فنی و مهندسی همچون مهندسی صنایع ، مکانیک به مدیریت این واحد ها انتخاب می شوند که کارایی مدیریتی کافی نداشته و سیستم های مدیریتی آن ها بسیاز شبیه دوران انقلاب صنعتی می باشد و رابطه ای رسمی بسیار غیر قابل انعطاف و غیر انگیزشی در واحد های تحت امر خویش پیاده می نمایند.

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت صنعتی :

مدیریت صنعتی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز  آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت صنعتی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی مدیریت صنعتی :

آشنایی با روانشناسی صنعتی و سازمانی ـ نظریه ی تقویت

تربیت مدیران حرفه اي و آینده نگر

شناخت وبررسی نقش مديران در پيشگيري از فرسودگي شغلي كاركنان

آاشنایی با دانش نوين در زمينه مديريت صنعتی

شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی و عواملی موثر بر محیط بازاریابی

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت صنعتی :

مديران میانی و ارشد

مشاوران

دانشجویان رشته مدیریت

كارشناسان ارشد بنگاه هاي توليدي وخدماتي

تمام علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید




ترجمه به فارسی



ترجمه به آلمانی



ترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)