قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روش های مهم در بایگانی اسناد

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روش های مهم در بایگانی اسناد :

مجموعه اي از اسناد و يا پرونده هاي تاريخي يا اوليه است. اين كلمه همچنين ممكن است به محل نگهداري اسناد اشاره كند.بايگاني براي حفظ دائم يا طولاني مدت مداركي كه داراي ارزش فرهنگي، تاريخي و يا حقوقي دارند استفاده می شود. مديريت اسناد، امروزه به عنوان يك علم در دنياي پيشرفته مورد توجه بسيار قرارگرفته است. بازيابي اطلاعات پرونده ها جهت انجام وظايف و پاسخگوئي به مراجعات، اهميت بسزايي دارد كه در صورت رعايت نكردن اصول اساسي، به ايجاد اختلال در نظام اداري دستگاه خواهد انجاميد. از طرفي انجام وظايف قانوني و اجراي مسئوليت هاي آن در قبال آرشيو ، ضرورت ايجاد تشكيلات منسجم مديريت اسناد را در هرسازمان اجتناب ناپذير مي سازد.

روند برگزاری دوره آموزشی نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روش های مهم در بایگانی اسناد :

نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روش های مهم در بایگان اسناد یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روش های مهم در بایگان اسناد را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روشهای مهم در بایگانی اسناد :

آشنایی با آرشیو بندی و بایگانی اسناد

شناخت آرشیو فنی

آشنایی با مدیریت مستندات

مخاطبین دوره آموزشی نکات اساسی در ایجاد آرشیو فنی و روشهای مهم در بایگانی اسناد :

مسئولین دفتر

مدیران دفاتر اسناد

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)