قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری :

با پیـشرفت علـوم و فنون تکنولوژی شناخت کلی بشر نسبت به ماهیت حوادث و پیامد های آنها افزایش یافته ولی به همان نـسبت تکنـولژی خـود باعث بروز حوادث بیشماری شده که در مواقعی زندگی کلیه موجودات زنده در یک منطقه را تحت تاثیر قرار داده اسـت. آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری در شرایط بروز حوادث و فجایع شدید چه طبیعی و چه غیر طبیعی و سـاخته دست بشر ، آنچه بسیار مهم و با ارزش است آمادگی در این شرایط و داشتن آمادگی برای واکـنش سـریع و صـحیح در چنـین مواقعی می باشد . برای بدست آوردن و حفظ این آمادگی لازمست از دوجنبه مورد توجه قرار گیرد :

1- داخل هـر صـنعت

2- صنایع و مناطق همجوار

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری :

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری :

آشنایی با اصول مدیریت در شرایط اضطراری

شناخت مبانی مدیریت بحران

آشنایی با اصول ایمنی

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری :

مدیران

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)