قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجودی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجود :

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف ازجمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

روند برگزاری دوره آموزشی سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجود :

سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجود یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجود را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

اهداف دوره آموزشی سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجود :

آشنایی با مدل های کنترل انبار

آشنایی با اصول برنامه ریزی تولید

شناخت مبانی برنامه ریزی

آشنایی با انبارداری

مخاطبین دوره آموزشی سیستم های کنترل و برنامه ریزی سفارشات انبار مدل های موجودی :

مدیران تولید و اجرایی

انبارداران

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)