قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمان ها و شرکت ها

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریال



دوره آموزشی توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها :

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. از نظر « دراکر » رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند. توانمندسازی کارکنان، محوری ترین تلاش مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذف دیوان سالاری در سازمانها می باشد. توانمند کردن افراد موجب می شود تا مدیران و سازمان سریع تر و بدون اتلاف منابع به اهداف خود نائل شوند. توانمندسازی موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمانها نمی توانند در درازمدت کامیاب باشند. مدیر سازمان، مهمترین عامل در تواناسازی کارکنان می باشد. زیرا مدیر بطور مستقیم و غیرمستقیم، تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به کارکنان، دادن استقلال و آزادی عمل به آنان، فراهم نمودن جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی که موجب بی قدرتی کارکنان شده است، بستر لازم را برای توانمندی افراد فراهم می کند.

روند برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها :

توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مدیريت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به آشنایی با توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها پس از ثبت نام در دوره، بسته ی آموزشی توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها را در درب منزل دريافت می نمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها را به صورت رایگان از مرکز آموزش مجازی رشد دريافت نمایيد.

اهداف دوره آموزشی توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها :

آشنایی با استانداردهای آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

آشنایی با وظایف کارمندان سازمان های خدماتی

شناخت شیوه توانمندسازی کارکنان

مخاطبین دوره آموزشی توانمند سازی کارکنان خدمات و تشریفات سازمانها و شرکت ها :

مدیران سازمان های خدماتی

کارمندان شرکت های مربوطه

علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید




ترجمه به فارسی



ترجمه به آلمانی



ترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)