قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها :

در عصر جديد و در هزاره سوم، بحران‌ها واقعيتي جدايي ناپذير از ماهيت دروني سازمان‌ها گرديده‌اند. بحران‌ها در واقع در اثر رخدادها و عوامل طبيعي و غيرطبيعي پديد مي‌آيد و سختي و خسارت را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل مي‌كند. بحران، مقوله‌اي است كه همۀ سازمان‌ها و جوامع كم و بيش و با توجه به ماهيت و فعاليتشان به گونه‌اي با آن روبرو هستند. بروز خطرات، سوانح و بحران‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نظامي به همراه حوادث غير قابل پيشبيني واقعيتي است كه بشر در طول تاريخ همواره با آن آشنا بوده است. صنعتي شدن جوامع و گسترش ارتباطات ماهواره‌اي و نقل و انتقادات اطلاعات به طور وسيع و همچنين بزرگترشدن سازمان‌هاي اجتماعي كه همراه با موفقيت‌هاي فراوان تكنولوژيكي و اجتماعي بوده است نه تنها ميزان بروز خطرات غير منتظره راكاهش نداده است بلكه در بسياري موارد افزايش نيز داده است. به بيان ديگر امروزه بحران‌ها در سازمان نهادينه گرديده‌اند و واقعيتي جداناپذير از ماهيت دروني سازمان‌ها شده‌اند. از اين رو سازمان‌ها مجبورند همراه با افزايش پيچيدگي و توان توليدي خود، توان رويارويي و مواجهه با بحران‌هاي مختلف را در خود افزايش دهند. امري كه تنها با برنامه‌ريزي‌هاي ميان مدت و بلند مدت ممكن مي‌گردد.

روند برگزاری دوره آموزشی تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها :

تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مدیريت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به آشنایی با تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها پس از ثبت نام در دوره، بسته ی آموزشی تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها را در درب منزل دريافت می نمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها را به صورت رایگان از مرکز آموزش مجازی رشد دريافت نمایيد.

اهداف دوره آموزشی تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها :

آشنایی با رفتار سازمانی

آشنایی با اصول مدیریت

آشنایی با مدیریت بحران

مخاطبین دوره آموزشی تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها :

مدیران

کارمندان

تمامی علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)