قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی تحقیق و توسعه R & D و نقش استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریال دوره آموزشی تحقیق و توسعه R&D و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی :

یکی از مهمترین چالشهایی که مدیریت در دهه آینده و در ابتدای قرن بیست و یکم با آن مواجه است ، توسعه و گسترش کارگران فکری در بنگاههای اقتصادی است. درحقیقت کارگران یدی جای خود را به کارگران فکری داده و بنگاههای اقتصادی ماهیتی علمی پیدا می کنند . این چالش بدلیل تغییرات مستمر شرایط بازار و لزوم انعطاف پذیری سازمانها در مقابل این تغییرات می باشد. امروز دیگر انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه نه تنها هزینه محسوب نمی شود ، بلکه نوعی سرمایه گذاری اساسی تلقی می گردد . بطوریکه میزان این سرمایه گذاری در سطح بنگاه و سطوح ملی کشورها روز بروز در حال افزایش است تا جائی که میزان سرمایه گذاری در این بخش ، شاخصی برای توسعه یافتگی بنگاهها و کشورهای جهان بشمار می آید . امروز سیستم R&D در قلب فعالیتهای علمی جا دارد . به طوریکه کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را از طریق موسسات غیر انتفاعی، واحدهای تولیدی و تجاری ، به فعالیتهای رسمی تحقیقات کاربردی و توسعه فن آوری اختصاص می دهند . به گونه ای که سهم زیادی از مواد ، محصولات فرآیندها و سیستم های جدید و پیشرفته نتیجه فعالیتهای R&D بوده و این فرآورده ها ، منبع نهایی پیشرفت اقتصادی به شمار می آیند.

روند برگزاری دوره آموزشی تحقیق و توسعه R&D و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی :

تحقیق و توسعه R&D و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه مدیريت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به آشنای با تحقیق و توسعه R&D و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی پس از ثبت نام در دوره، بسته ی آموزشی تحقیق و توسعه R&D و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی را در درب منزل دريافت می نمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ، گواهینامه تحقیق و توسعه R&D و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی را به صورت رایگان از مرکز آموزش مجازی رشد دريافت نمایيد.

اهداف دوره آموزشی تحقیق و توسعه R & D و نقش و اسقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی :

آشنایی با توسعه سازمانی

آشنایی با تحقیق و توسعه

مخاطبین دوره آموزشی تحقیق و توسعه R & D و نقش و اسقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور مقدماتی :

مدیران واحد تحقیق و توسعه

کارشناسان واحد تحقیق و توسعه

تمامی علاقه مندان  


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)