قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار :

بخش قابل توجهي از سرمايه ها بصورت كالا جهت تضمين تداوم تداركات و پشتيباني عمليات روزمره و اجراي پروژه هاي گوناگون در انبار نگهداري ميشوند . چنانچه در راستاي نگهداري وكنترل موجودي اين اجناس دقتلازم معمول نگردد ،ضرر وزيان هنگفتي متوجه خواهد شد . اقلامي كه تحت عنوان موجودي مستمر انبار براي پشتيباني عمليات جاري نگهداري مي شوند و اجناسي كه جهت اجراي پروژه ها تامين مي گردند معمولاً در بخش اول بدليل نوسانات مصرف و از رده خارج شدن اقلام و دستگاهها ، و درقسمت دوم پس از خاتمه پروژه ها ، مقادير قابل توجهي كالاي مازاد بر نياز بر جاي مي ماند. چنانچه يك سيستم دقيق و مطمئن بمنظور نگهداري اين قبيل اجناس و اعلام بموقع مازاد شدن (به هر دليل)وجود نداشته باشد ،به مرور زمان و بواسطه عوامل مختلف دچار آسيب ديدگي گشته و از بين مي روند.

اهداف دوره آموزشی کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار :

آموزش تعاریف و مفاهیم اولیه پیرامون اصول انبارداری

آموزش مفهوم اقلام مازاد و راکد و روشهای شناسایی و طبقه بندی آنها در انبار

آموزش دلایل ایجاد کالاهای مازاد و راکد و نحوه جلوگیری از بروز اینگونه اقلام

آموزش تدوین آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی جهت تعیین تکلیف اقلام مازاد و راکد در انبار

آموزش نحوه تشکیل کمیته های فنی و تخصصی جهت ساماندهی اقلام مازاد و راکد انبار

آموزش : کنترل و مدیریت کالاهای کم گردش جهت جلوگیری از ایجاد اقلام مازاد و راکد

آموزش درک عوامل اقتصادی و فنی در نگهداری اقلام مازاد و راکد

آموزش نحوه متقاعدسازی مدیریت در خروج کالاهای مازاد و راکد از انبار

آموزش شناسایی و دسته بندی اقلام ضایعاتی در انبارها و نحوه برخورد با این اقلام

روند برگزاری دوره آموزشی کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار :

کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید

مخاطبین دوره آموزشی کنترل اقلام مازاد ،راکد و ضایعات در انبار :

مسیولین انبار

مدیران صنعتی

مسیولین کارگاه های تولیدی و کارخانجات

عموم افراد علاقه مند


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)