قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی اصول آداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی اصول آداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی :

همه كارهاي ما نوعي ارتباط است، ارتباطات كليه رفتارها،حركات واشارات ماست وما هرروزبه گونه اي مختلف با يكديگردر ارتباط هستيم وانديشه ها،احساسات وتمايلات خود رابه يكديگرمنتقل ميكنيم. درارتباطات سازماني روابط عمومي ها جايگاه خاصي دارند آنها سعي دارند ارتباطات عمودي را به ارتباطات افقي ومسطح ودموكراتيك تغييرشكل دهندزيراروابط عمومي فرآيند انساني كردن ارتباطات است و از همين روي تشريفات هنر روابط عمومي است. تشريفات درصدد است اشتراك پيامهاي كلامي وغيركلامي يكديگررا تأييد كنند و به خصوص در ارتباطات ميان فردي كارايي فوق العاده اي دارد. به طور كلي فرآيند هرفعاليت تشريفاتي از استقبال تا بدرقه است .چه تشريفات را امري سياسي بدانيم يا امري خدماتي ويا ارتباطي.

اهداف دوره آموزشی اصول اداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی :

آموزش بیان اهمیت کار ماموران انتظامات، نقش آنها در پیشبرد اهداف سازمانی

آموزش ضرورت تهیه دستورالعمل های لازم برای چگونگی پذیرش ارباب رجوع و میهمانان سازمان

آموزش ضرورت تهیه و ابلاغ شرح وظایف به ماموران انتظامات در بدو ورود به این حرفه

آموزش تشریح رفتار سازمانی و چگونگی ارتقاء رفتار سازمانی

آموزش آموزش آداب و اصول حرفه ای معاشرت، آموزش مهارت های رفتاری و اخلاق حرفه ای

آموزش آشنایی با نحوه ارتباط موثر و برخورداری از آراستگی ظاهر، رعایت بهداشت و نظافت فردی

روند برگزاری دوره آموزشی اصول اداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی :

اصول اداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی اصول اداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی اصول اداب و تشریفات ویژه مامورین انتظامی :

مامورین نیروی انتظامی

علاقه مندان به فعالیت در این حوزه


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)