قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 70 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان :

امروزه عامل سرمایه انسانی از جمله منابعی درسازمانها به شمار می رود که نه تنها سازمان ان رابرای مدتی محدود فناپذیر نمی داند بلکه با سرمایه گذاری مناسب درحوزه ارتقای سطح اندیشه ها وباورهای ذهنی وعملی آن با بهره گیری از نظامات مختلف موجبات رشد وباروری آن راپدید می آورد و با برنامه ریزی مناسب این منبع غنی سازمانی را روزبه روز بالنده تر از قبل می نماید .ازجمله نظاماتی که به باروری این منبع عظیم سازمانی می گردد را می توان درزمره نظامات برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی و نظامات انگیزشی کارکنان درقالب پرداخت دستمزد تشویقی که با عناوینی همچون (آکورد . بهره وری .پاداش و.....) مصطلح است نام برد . آنچه که می تواند کارکنان یک سازمان پویاتر از قبل به سمت وسوی توسعه هدایت نماید وپیامدهای افزایش بهره وری را برای سازمان به ارمغان آورد توزیع متناسب این پاداش درمقایسه با میزان بهره وری حاصل از عملکرد کارکنان می باشد.

اهداف دوره آموزشی نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان :

آشنایی با مفاهیم کاربردی پاداش انگیزش کارکنان و آثار مورد انتظار و منابع تخصیص آن

آشنایی با چگونگی نحوه برقراری ارتباط بین برنامه مدیریت عملکرد ونظام توزیع پاداش انگیزش

آشنایی با چگونگی نحوه برقراری ارتباط بین برنامه مدیریت عملکرد و نظام توزیع پاداش انگیزشی

آشنایی با چگونگی تجزیه وتحلیل داده های آماری عملکرد درتناسب با اهداف سازمان بابهره گیری از نظام هماهنگ سنجش عملکرد

آشنایی با ماتریس ارتباطی سیستم های توزیع پاداش انگیزش با سامانه نرم افزاری مدیریت عملکرد

روند برگزاری دوره آموزشی نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان :

نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی نظام جامع توزیع اثربخش پاداش کارکنان :

مدیران مشاغل و صاحبان کارگاه‌ها ، کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی

مدیران و کارشناسان واحدهای اداری و منابع سازمانی

مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف کسب و کار

دانشجویان رشته های مدیریت، MBA و ...

سایر علاقمندان به فعالیت در این حوزه


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)