قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش :

درتدوین نیاز سنجی با توجه به این که سازمان‌های امروزی در محیطی متغیر و رقابتی قرار دارند و سرمایه انسانی در چنین سازمان‌هایی یکی از گرانبهاترین و باارزش‌ترین سرمایه‌ها محسوب می‌شود ، آموزش به عنوان یک سلاح رقابتی تنها روش توسعه سرمایه‌های انسانی است . ارائه آموزش اثربخش در چنین سازمان‌هایی مستلزم تفکر جدید ، مدل‌های جدید، رویکرد جدید و ابزار و مکانیزم‌های جدید است .نیازسنجی باشناسائی نیازهای مهم ،مبنایی برای دستیابی به اهداف وطبعا بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد. گام اول یا خشت اول برنامه‌ریزی آموزشی ، تعیین نیاز های آموزشی است که اگر به درستی طرح‌ریزی و اجرا شود، اثربخشی آموزش و بهسازی سازمان را به همراه خواهد داشت ؛ در غیر این صورت تا ثریا می‌رود دیوار کج. با توجه به منابع معتبر در خصوص طبقه بندی نیازهای آموزشی و اصول نیازسنجی ، انواع نیازها و حوزه های اصلی ؛ سازمان ، شغل ، فرد و الگوههای نیازسنجی ، روشها و فنون تعیین نیازهای آموزشی و مدلهای نیازسنجی بیان گردیده است. نتیجه اینکه تعیین نیازهای آموزشی آغاز هر نوع فعالیت آموزشی است .می توان گفت هیچ وظیفه ای مهمتر از تعیین نیازهای آموزش نیست . امید است که قبل از اجرای برنامه به این مهم که همانا نیازسنجی است توجه ویژه گردد تا سرمایه ها بیهوده تلف نگردد.

اهداف دوره آموزشی متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش :

این دوره که با هدف آشنایی با فرآیند های نیازسنجی آموزشی و نحوه ایجاد ارتباط آن با فرآیند اثربخشی آموزشی طراحی شده

روند برگزاری دوره آموزشی متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش :

متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی متدولوژی نوین نیاز سنجی آموزشی با رویکرد تاثیر آن بر اثر بخشی آموزش :

مدیران شرکت های خصوصی و دولتی

کارشنان بخش گزینش و منابع انسانی

سرپرستان آموزش

علاقه مندان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)