قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 60 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی :

امروزه بسیاری از سازمانها و بالاخص سازمانهای رسانه ای دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر و انطباق پذیری و سازگاری با آن، مستلزم مدیرانی است که ضمن درک دقیق هیجانهای خود و حالات هیجانی و احساسی کارکنان با برقراری ارتباط اثربخش و تعامل موثر با اطرافیان، بتوانند با تلفیق دانش مدیریتی و توانایی هوش هیجانی در مدیریت سازمان های رسانه‌ای، اهداف تعیین شده را با حداکثر بهره وری و رضایتمندی کارکنان محقق ساخته و زمینه رشد و تعالی سازمانی را فراهم سازند. دارا بودن ویژگی های هوش هیجانی توسط مدیران به ویژه مدیران رسانه ای توانایی درک، توصیف، دریافت و کنترل هیجان های نیروی انسانی را مهیا ساخته و زمینه اتخاذ تصمیمات صحیح و نتایج مطلوب و اجرای برنامه‌ها و رسیدن به اهداف سازمانها را ایجاد می نماید

اهداف دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی :

آشنایی با راهکارهای عملی، برای توسعه ارتباط موثر و اثر بخش در سازمان

توانایی شناخت تیپ های شخصیتی و روش ارتباط با آن ها

آشنایی با اصول افزایش و پایدارسازی هوش هیجانی

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی :

مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی :

کلیه کارکنان.

مدیران ادارات و روابط عمومی ها

کلیه مدیران ادرات،نهادها

کارخانجات تولیدی ، صنعتی ، شرکتهای خدماتی ، تبلیغاتی ، بیمه ای


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)