قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی کارآفرینی KAB پیشرفته

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 80 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی کارآفرینی KAB پیشرفته :

کار آفرینی مسیری است برای شروع فعالیت های جدید یا توسعه فعالیت های موجود که در نهایت به دگرگونی مثبت در اقتصاد ملی، تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد و پایدار منتهی می شود. مدل کارآفرینی KAB (Know About Business)با حمایت سازمان جهانی کار و توسط مرکز آموزش بین المللی تورین ایتالیا (ITC ) طراحی شده است و به عنوان مدل موفق آموزش کارآفرینی با هدف توسعه ی مهارت کارآفرینی در مهارت آموختگان فنی و حرفه ای با رویکرد افزایش نگاه کارآفرینانه جهت توسعه ی اشتغال پذیری تهیه و تدوین شده است. این مدل تا کنون در 26 کشور بومی و پیاده سازی شده است و آموزش کارآفرینی را با رویکردی دو سویه و فعال ارائه می نماید.

اهداف دوره آموزشی کارآفرینی KAB پیشرفته :

توانایی انتخاب بنگاه كسب و كار

توانایی تهیه طرح تحلیلی در راستای اهمیت و ضرورت كارآفرینی

توانایی برقراری ارتباطات اثربخش در جهت ارتقا ویژگی های شخصی كارآفرینانه

توانایی انتخاب مسیر شغلی كارآفرینانه

توانایی خلق ایده های كسب و كار

توانایی سازماندهی بنگاه های كسب و كار

توانایی مدیریت بنگاه كسب و كار

توانایی آماده سازی و بررسی منابع جهت راه اندازی بنگاه كوچك كسب و كار

توانایی تهیه طرح كسب و كار

روند برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی KAB پیشرفته :

کارآفرینی KAB پیشرفته یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی کارآفرینی KAB پیشرفته را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی کارآفرینی KAB پیشرفته :

مدیران و مشاوران و برنامه ریزان استراتژیک سازمان ها

سرمایه گذاران

دانشجویان

مدیران و مشاوران کارگاه های تولیدی

مدیران و مسئولین دانشگاه ها و مراکز آموزشی

کارآفرینان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)