قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 90 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران :

امروزه متخصصان و دست اندرکاران، بحث جديدي را تحت عنوان مديريت اثر بخش مطرح مي کنند؛ به طوري که در عصر ما کارايي و بهره وري والاترين هدف همه مديران است. در اين نگرش متخصصان معتقدند که يکي از شروط لازم براي اثربخشي عملکرد، اعمال مديريت زمان است. با استنتاج از مطالعات و تحقيقات متخصصان مديريت زمان مي توان مهارت هاي مديريت زمان را به دو مقوله کلي مهارت فردي و مهارت سازماني تفکيک كرد که مهارت هاي سازماني مديريت زمان تقسيم مي شود. اين پژوهش به دنبال تاثير مهارت فردي و سازماني مديريت زمان بر ابعاد شش گانه فوق مي باشد که در آن قصد دارد مشخص نمايد ميزان مهارت فردي و مهارت سازماني مديريت زمان و ابعاد شش گانه آن بر حسب جنسيت، تخصص و تجربه حرفه اي در مديران تاثير دارد.

اهداف دوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران :

آشنایی با ارتباط موثر و زبان بدن

آشنایی با مدیریت زمان

آشنایی با اصول کار تیمی

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران :

مدیریت مهارت های فردی مدیران یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران :

کلیه مدیران ارشد و میانی و کارشناسان

علاقه مندان به شرکت در این دوره


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)