قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 75 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن :

با پيچيدگي فزاينده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگي چند جانبه صنايع، زمينه مساعدي براي رشد كمي و كيفي فرصت‌ها و تهديدات محيط فراهم گرديده است. چنانچه از يك سو رشد و توسعه تكنولوژي انسان را در جدال با حوادث طبيعي قدرتمند ساخته، و از سويي ديگر پيچيدگي و ارتباط تنگاتنگ صنايع سبب بروز معضلات همه جانبه در رخدادهاي بحراني در سازمان‌ها شده است، صنايع خاص ظرفيت بالقوه بيشتري براي بروز بحران دارند. بحران موردي جز تجلي برخورد تمام عوامل كه يك مرتبه از حالت نظم به حالت بي نظمي درآمده نيست، دولت‌ها و سازمان‌ها به شناخت روش‌هاي برخورد با تغييرات ناگهاني مي‌بايستي رو بياورند و مديريت بحران بخشي از تمام برنامه‌هاي استراتژيك آنها باشد. يك بحران سازماني، پديده‌اي با احتمال وقوع كم و تاثيرگذاري زياد است كه قابليت اجرايي سازمان را تهديد مي‌كند. به منظور رفع بحران‌ها لازم است قبل از وقوع در رابطه با رفع بحران‌هاي احتمالي طراحي صورت پذيرفته و پروژه و اهداف لازمه تعريف شود. لذا ضرورت دارد در هنگام بحران شناخت موضوع بسيار مهم تلقي شود و براي مهار و هدايت آن آماده بايد بود به عبارتي، بايد بحران را به بهترين نحو مديريت كرد.

اهداف دوره آموزشی مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن :

تعاريف و اصطلاحات مرتبط با بحران

تعيين خط مشي و اهداف مديريت بحران

شناخت استراتژيهاي بازدارنده در خلال بحران

چگونگي تشكيل سيستم مديريت، سازماندهي و تهيه Action Plan براي كليه شرايط بحراني

بررسي پيامدهاي بحران

ايجاد سيستم هاي پشتيباني مناسب در مديريت بحران

نقش كليدي ارتباطات در زمان وقوع بحران

تكنيكهاي حل و فصل و خاتمه دادن به بحران

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن :

مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت بحران و تکنیک های کنترلی آن :

كارشناسان برنامه ریزی استراتژیك

مدیران و سرپرستان در سازمان ها و موسسات


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)