قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی ارزیابی ریسک

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 50 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی ارزیابی ریسک :

به طور ساده ارزیابی ریسک عبارت است از یک بررسی دقیق در مورد اینکه چه چیز در محل کار شما می تواند سبب آسیب رساندن به نفرات گردد. به طوریکه بتوانید تشخیص دهید که آیا اقدامات پیشگیرانه موجود کافی است یا باید اقدامات بیشتری جهت جلوگیری از آسیب انجام گیرد . کلیه کارکنان حق دارند که در برابر آسیب های ناشی از احتمال در سیستم محافظت شوند.

اهداف دوره آموزشی ارزیابی ریسک :

شناسایی خطرات

تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است آسیب ببیند

بررسی ریسکهای موجود و اجرای اقدامات پیشگیرانه

روند برگزاری دوره آموزشی ارزیابی ریسک :

ارزیابی ریسک داری یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش  مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی ارزیابی ریسک را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی ارزیابی ریسک :

کلیه مدیران،مسئولان و کارشناسان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)