قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره اموزشی شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 100 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری :

امور سرمایه‌گذاری تداعی‌کننده فعالیت‌هایی با چشم‌اندازها و تحمل ریسک‌های متفاوت است. گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری منطقاً پس‌از کسب اطلاعات جامع و کافی در خصوص صنعت و شرکت خاص یافت می‌شوند. توجه دائم به وضع عمومی اقتصاد، شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و تلقی کارشناسانه منجر به رؤیت چشم‌اندازی مطلوب و یا در حالت بدبینانه بن‌بستی پایدار یا گذرا، برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌گردد

اهداف دوره آموزشی شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری :

تحلیل بنیادی و تکنیکی هر سهم مورد درخواست مشتری

آشنایی با سرمایه گذاری و تجارت در قانون تجارت ایران

آشنایی با سرمایه گذاری و تجارت در قانون مالیات های مستقیم ایران

آشنایی با سرمایه گذاری و تجارت در دیگر قوانین داخلی ایران

روند برگزاری دوره آموزشی شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری :

شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکزآموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری :

مدیران و کارشناسان ذیربط در واحدهای

مدیران و کارشناسان بنگاه های صادراتی


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)