قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 100 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) :

فناوري اطلاعات ، به عنوان کاتاليزور فرآيند توسعه در دنيا باعث تغيير ماهيت جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي شده است. جامع اي فارغ از مرزهاي جغرافيايي، جامعه اي که در حال جهاني شدن است. فناوري اطلاعات الگوهاي عصر صنعتي را در همه ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي به هم ريخته و شيوه ها و روش هاي متفاوت و رويکردهاي جديدي را براي بشر فراهم کرده است. توسعه متقابل فناوري و اطلاعات روز به روز بر حجم دانش و فناوري در اختيار انسان مي افزايد و به تدريج تمام زندگي وي را در برمي گيرد. بشر امروزي براي فهم هر پديده جديد و يا نو سازي روش ها و ابزار پيشين از پيشوند e بهره مي گيرد.

اهداف دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) :

تربیت کادر متخصص جهت ایجاد پایگاه اطلاعات در سازمان که به تصمیم گیری بهتر مدیران منتهی می شود .

روند برگزاری دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) :

مدیریت فناوری اطلاعات (IT) یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (IT) :

كلیه مدیران سازمان ها در رده های مختلف

كارشناسان و متخصصان حوزه IT

کارشناسان برنامه ریزی استراتژیك و طراحی فرآیندهای مهندسی مجدد سازمان


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)