قط چند گام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر و بین المللی


شرکت در ارزشیابی پایانی از طریق ارسال پروژه یا آزمون آنلاین و اخذ مدرک

بسته آموزشی را مطالعه کنید و سوال هایتان را از اساتید ما بپرسید

آنلاین ثبت نام کنید و بسته آموزشی را درب منزل یا آنلاین دریافت نمایید

هرتعداد دوره آموزش مجازی میخواهید انتخاب کنید

اطلاعات دوره آموزشی


نام دوره : دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری: مجازی

مدت دوره: 80 ساعت

هزینه دوره: 5000000 ریالدوره آموزشی EMBA گرایش تجارت :

تجارب موجود در فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي‌دهد كه توان مديريت يكي از اهرم‌هاي قوي و محرك‌هاي اصلي توسعه است . نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت بخصوص در سطح اجرايي در كشور ما نيز بخوبي احساس شده است. كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره‌گيري ازآخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز درنظرگرفتن شرايط بومي، وظايف خويش را در راهبري و مديريت به خوبی انجام دهند.

اهدداف دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت :

هدف كلي اين برنامه كمك به بهبود نظام مديريت سازمان‌هاي توليدي، صنعتي و بنگاه‌هاي خدماتي خصوصي و دولتي است.

روند برگزاری دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت :

EMBA گرایش تجارت یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت در مرکز آموزش مجازی رشد می باشد. علاقه مندان به این دوره پس از ثبت نام، بسته آموزشی EMBA گرایش تجارت را در درب منزل دریافت مینمایند ،پس از مطالعه پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره ،گواهینامه معتبر پایان دوره را از مرکز آموزش مجازی رشد دریافت می نمایید.

مخاطبین دوره آموزشی EMBA گرایش تجارت :

مديران ارشد و میانی سازمانها و بنگاه های اقتصادی

مدیران موسسات تولیدی

كارشناسان موسسات تولیدی


شما می توانید گواهینامه ها و ترجمه های دیگر را انتخاب کنید
ترجمه به فارسیترجمه به آلمانیترجمه به فارسی (ویژه کارمندان دولت)